Räntmästaregården

Räntmästaregården (utdrag ur Arboga stads arkiv)

”Dessa, de äldsta gårdarna, var från början små självförsörjande enheter. De hade egna odlingar utanför staden och egen djurhållning i uthusen samt byggnader för hantverk, handel och förråd.

Ett exempel på sådana gårdar är det Örströmska handelshuset på Nygatan (grosshandlaren Anders Örström) som idag inrymmer Arboga Museum. Ett annat exempel är Räntmästaregården eller Örströmska Gården (grosshandlaren Albert Örström, son till Anders Örström) i hörnet Nygatan / Räntmästaregatan, som idag inrymmer Arboga Vandrarhem..

Arboga Kvarn och Maltfabrik som funnits sedan 1821 expanderade under Örströms tid och då uppförde en ny stor industribyggnad vid Nya Hamnen för bl sädeslager och tillverkning av mäsk för ölbryggning.

Riksintresse för stadskärnan

Småstadsmiljö, som genom planstruktur, medeltida stenbyggnader och småskalig träbebyggelse ger en uppfattning om karaktären hos en – ekonomiskt, kyrkligt och politiskt-historiskt medeltida stad.

Uttryck för riksintresset är även:

Den regelbundna medeltida stadsplanen, klosterkyrkan och de många bevarade stenbyggnaderna och stenkällarna. Välbevarade borgargårdar från 1700 och 1800-talen”.

Nuvarande byggnad uppfördes 1720 (bottenvåningen) och övervåningen 1780.

Ägare av fastigheten finns kartlagda från mitten av 1500-talet. Se bifogade ägarlängd.

Golvrenovering i allrummet.

Rester av Arbogas första och en av Sveriges första telefonlinjer.

Kontaktuppgifter

Telefon
Reception: 0589-139 48
Mobil: 0705-62 05 12
Fax: 0589-139 48

E-post
arboga.hostel@telia.com

Besöksadress
Räntmästaregatan 11
73230 ARBOGA

 

Vi har satsat på gästernas säkerhet:

Elcentral med jordfelsbrytare.

Kodlås till ytterdörr som ändras.

Rumsnycklar går ej att kopiera.

Godkänd rökvarnare och brandsläckare.

Brandlarmets ljudnivå är godkänd.

Gästrum är godkända brandceller.

Brandsäkra dörrar med stängare.

Mögelgodkänd av Anticimex.

Godkänd radonmätning.

Godkänd ventilation (OVK).

Godkänd av Miljökontoret i Arboga.